Kolejna rocznica urodzin bł. Franciszka Jordana… (16.06.1848)… i radość z tego powodu w trzebnickiej bazylice…

Kolejna rocznica urodzin bł. Franciszka Jordana… (16.06.1848)… i radość z tego powodu w trzebnickiej bazylice…

XVII Jadwiżański Wieczór Uwielbienia => Uwielbienie Jordanowskie => wprowadzenie relikwii bł. Franciszka Jordana… => początek 15 czerwca 2024 roku => 18.30