Pielgrzymka Caritas Metropolii Wrocławskiej

Pielgrzymka Caritas Metropolii Wrocławskiej

METROPOLITALNA PIELGRZYMKA CARITAS

Nasze sanktuarium przygotowuje się na pielgrzymkę Caritas diecezji tworzących Metropolię Wrocławską – dnia 30 września 2017 roku. Członkowie tych diecezjalnych zespołów pragną w Roku Jadwiżańskim zawierzyć swoją posługę naszej świętej Patronce. Program uroczystości – wewnątrz.