Sanktuarium w Trzebnicy laureatem nagrody im. Juliusza Ligonia

Sanktuarium w Trzebnicy laureatem nagrody im. Juliusza Ligonia

ligoń-sl

Ligoniowy laur dla Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy

W dniu 20 września br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Tegorocznymi laureatami zostali: Małgorzata Mańka-Szulik z Zabrza, Maria Dragon z Opola oraz Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. W uroczystości wzięli udział m.in.: abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, bp Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej, abp senior Damian Zimoń, ks. prowincjał Salwatotrianów Piotr Filas, ks. Jerzy Olszówka SDS – kustosz Sanktuarium w Trzebnicy, Jerzy Trela – wicestarosta powiatu trzebnickiego, przedstawiciele Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i lokalnych władz, szkół oraz zaproszeni goście.

Wspomniana nagroda jest przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1963 r. Podstawą do uhonorowania ligoniowym laurem osób i instytucji jest promowanie wartości patriotycznych i chrześcijańskich, wnoszących wkład w duchowy i cywilizacyjny rozwój Śląska. Juliusz Ligoń (1823-1889), którego imię nosi śląska nagroda, był kowalem, pisarzem ludowym i działaczem społeczno-narodowym, walczącym o polskość w trudnym okresie kulturkampfu. Wśród dotychczasowych laureatów jest związany z Trzebnicą ks. prof. Antoni Kiełbasa SDS († 2010), który w 2003 roku otrzymał nagrodę za znaczący wkład do nauki polskiej w dziedzinie historii Kościoła katolickiego na Śląsku.

Laur dla Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy został przyznany w Roku Jadwiżańskim obchodzonym w metropolii wrocławskiej z okazji 750. rocznicy kanonizacji Świętej Jadwigi. W dyplomie kapituły nagrody czytamy takie uzasadnienie: „za wytrwałość, w trosce o ciągłość i rozwój Kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji”. Okolicznościową laudację wygłosił bp prof. Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej. Wskazał on na wielowiekowy i żywy kult św. Jadwigi Śląskiej, jego znaczenie w integracji Śląska oraz rolę Salwatorianów, którzy pełnią posługę duszpasterską w Trzebnicy od 25 sierpnia 1945 r. Podkreślił przy tym dobrą współpracę władz kościelnych i samorządowych, które przynoszą wymierne owoce dla miasta i sanktuarium. Z kolei ks. Jerzy Olszówka, kustosz sanktuarium trzebnickiego, w swoim podziękowaniu zwrócił uwagę na trudny okres po II wojnie światowej. Znaczną rolę w integracji repatriantów przybyłych głównie z kresów Rzeczpospolitej odegrała postać św. Jadwigi. Mimo iż była Niemką z urodzenia, to dla nowych mieszkańców, którzy doświadczyli krzywd od Niemców, nie było to przeszkodą i zaczęli ją czcić jako orędowniczkę i patronkę tych ziem.

Abp Wiktor Skworc w przemówieniu po wręczeniu nagród, odniósł się do znaczenia słowa „civitas”. Powiedział, że słowo jest bardzo pojemne i ma wiele znaczeń: społeczeństwo, państwo, miasto. Syntetycznie rzec ujmując, powiedział metropolita katowicki, laureaci są w służbie civitas i szkoły, i miasta, i państwa, i społeczności. Abp Skworc zakończył przemówienie stwierdzeniem, że „dzięki takim osobom, jak dzisiejsi laureaci możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, nie obawiając się o losy civitas”.

Ks. Bogdan Giemza SDS

Dostępna jest także transmisja z uroczystości wręczenia nagrody.