PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA (2023/2024)

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA (2022/2023)

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Jednokrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Nieobecność kandydata może usprawiedliwić tylko rodzic lub prawny ustanowiony opiekun.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

5. Kandydat do bierzmowania otrzymuje dzienniczek bierzmowanego. Brak systematycznego udziału w praktykach religijnych i brak potwierdzenia uczestnictwa powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok.

6. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą raz w miesiącu w bazylice pw. Św. Bartłomieja Ap. I św. Jadwigi w Trzebnicy. Terminy spotkań podawane będą w ogłoszeniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie.

7. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza, modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

8. Udział w nabożeństwach okresowych zgodnie z wytycznymi minimum: (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, majowe, czerwcowe, rekolekcje wielkopostne, Triduum Paschalne, niedziela Palmowa, każdorazowy udział w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystościach a także systematyczna (comiesięczna) spowiedź, pierwszopiątkowa Msza św.).

9. Inne ważne informacje będą przekazywane na spotkaniach lub ogłoszeniach. Obowiązek dowiadywania się o nich spoczywa na kandydacie.

10. Planowany sakrament bierzmowania przewidziany jest w maju/czerwcu 2023 r. Dokładna data będzie podana w późniejszym czasie.