Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

w parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy

Rocznik 2021/2022, cykl roczny

Data bierzmowania – 20 czerwca , godz. 18.30

Wszystkich bierzmowanych zapraszamy na obowiązkowe spotkanie przygotowawcze w sobotę 14.05 o godz. 19.30 w bazylice.

Czas trwania: od 15.10.2021 r. do czerwca 2022 r.

Do 30 listopada należy dostarczyć aktualne świadectwo chrztu/zgodę na sakrament bierzmowania (dotyczy osób spoza parafii św. Jadwigi w Trzebnicy) – również do zakrystii.

Przebieg przygotowań: Kandydat do bierzmowania zbiera podpisy w indeksie. Podpisy poświadczają uczestnictwo w życiu religijnym parafii. Obowiązują następujące praktyki:

 • Coniedzielna Eucharystia
 • 10 – krotne uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym (Październik)
 • 5 – krotne uczestnictwo w tzw. „Mszach katechizmowych” – Odprawiane będą one w pierwsze piątki miesiąca (godz. 18.30), począwszy od października do czerwca (1.10; 5.11; 3.12; 7.01; 4.02; 4.03; 1.04; 6.05; 3.06)
 • 3 – krotne przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź)
 • 2-krotne uczestnictwo w drogach krzyżowych, 1-krotne w nabożeństwie Gorzkich Żali
 • Dwa razy w ciągu roku kandydat zobowiązany jest przedstawić indeks do kontroli, oraz dostarczyć podpisane przez katechetę zaświadczenie o swoim udziale w katechezie. Osoby zaniedbujące wymagane praktyki/nieuczestniczące w katechezie mogą zostać niedopuszczone do bierzmowania
  • Uczestnictwo w spotkaniach grupowych w czwartki/piątki wieczorem. Terminy spotkań grup:
  • Grupa A – 24.02, 17.03, 7.04, 5.05, – godz. 19.15 – Salka na plebanii
  • Grupa B – 25.02, 18.03, 8.04, 6.05 – godz. 19.15 – Salka na plebanii
  • Grupa C – 3.03, 24.03, 21.04, 12.05- godz. 19.15 – Salka na plebanii
  • Grupa D – 4.03, 25.03, 22.04, 13.05 – godz. 19.15 – Salka na plebanii
  • Grupa E – 10.03, 31.03, 28.04, 19.05 – godz. 19.15 – Salka na plebanii
  • Grupa F – 11.03, 1.04, 29.04, 20.05 – godz. 19.15 – Salka na plebanii