Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 16.00-18.00

Sobota: 8.00-9.30

telefon do kancelarii: +48 71 388 78 42 (czynny w godzinach pracy)

Formularz kontaktowy – prosimy o uzupełnienie i wysłanie; oddzwonimy możliwie szybko:

lub w sprawach pilnych + 48 71 388 78 51  W związku z ochroną danych osobowych informujemy, że wszelkie dokumenty i zaświadczenia wydawane są tylko osobom, które okażą ważny dokument potwierdzajacy tożsamość (ze zdjęciem). 

  Dokumenty wydawane są tylko osobom, których bezpośrednio dotyczą, lub ( tylko w przypadku nieletnich) ich rodzicom/opiekunom prawnym.

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU


  CHRZEST

  • Akt urodzenia dziecka (odpis)
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  • (W przypadku osób nie mieszkających na terenie naszej parafii) Zgoda na chrzest z parafii zamieszkania.

  FORMALNOŚCI ZWIĄZANE ZE CHRZTEM DZIECKA ZAŁATWIAMY MIESIĄC PRZED PLANOWANYM TERMINEM CHRZTU.

  SAKRAMENTU CHRZTU UDZIELAMY W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 14.00 lub po innym uzgodnieniu


  MAŁŻEŃSTWO

  • Aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz Metryki Chrztu z adnotacją o sakramencie bierzmowania
  • Dowody osobiste
  • Ostatnie świadectwo katechizacji
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  • Zaświadczenie z poradni rodzinnej

  NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ 4 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM TERMINEM ŚLUBU W CELU OMÓWIENIA WYMAGANYCH FORMALNOŚCI.

  Telefon ślubny: 71 388 78 51

  Prosimy dzwonić by umówić się na spisanie protokołu.


  POGRZEB KATOLICKI

  • Akt zgonu
  • Karta zgonu
  • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku.

  W sprawie pogrzebu:

  Został uruchomiony specjalny numer, na który należy dzwonić chcąc umówić się na spotkanie w celu ustalenia daty pogrzebu –  71 388 78 50