DZIĘKUJEMY za… „kolędę 2024”

DZIĘKUJEMY za… „kolędę 2024”

to był piękny czas…