Wielki Post 2018

Wielki Post 2018

Rozpoczęliśmy czas czterdziestodniowego przygotowania do Wielkanocy. Jest to czas, w którym szczególną rolę odgrywają w życiu chrześcijanina uczynki pokutne: post, modlitwa i jałmużna. Pokuta ta jednak nie jest celem samym w sobie. Nauczanie Kościoła na jej temat mówi:

KKK 1431 Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy (animi cruciatus) i skruchą serca (compunctio cordis)


MODLITWA

W naszej Parafii modlitewne przygotowanie do Wielkanocy przyjmuje postać dodatkowych nabożeństw:

  • Drogi Krzyżowej (piątek 11.15 i 18.00 – dorośli, 17.00 – dzieci)
  • Gorzkich Żali ( w niedziele o 13.30 i 18.00)

Dodatkowo, już teraz zapraszamy do owocnego przeżycia rekolekcji wielkopostnych rozpoczynających się 18. marca.


SPOWIEDŹ

Osoby pragnące przygotować się do Wielkanocy poprzez sakrament pokuty i pojednania prosimy o nieodkładanie tego spotkania z Bogiem na ostatnią chwilę. Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z kilkoma pomocnymi tekstami na jej temat: 


POST

Kościół zachęca wiernych do poszczenia szczególnie w piątki. Można jednak dobrowolnie narzucić sobie post i w inne dni tygodnia, np. w środę lub w sobotę, dla szczególnego złączenia się z Maryją cierpiącą pod krzyżem; w czwartek — w dzień przypominający cierpienia Chrystusa w Ogrójcu itp. Post nabierze szczególnej wartości, gdy zostanie połączony z intensywną modlitwą, uczestniczeniem we Mszy św., z Komunią św., z odprawieniem drogi krzyżowej, nocnym czuwaniem, przystąpieniem do sakramentu pojednania, z nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu, modlitwą w rodzinie itp. Wielką wartość posiada ofiarowanie potrzebującym osobom, np. rodzinom wielodzietnym, pieniędzy zaoszczędzonych dzięki naszym umartwieniom, np. dzięki odmówieniu sobie palenia papierosów.

Okres nazywany Wielkim Postem w szczególny sposób przypomina nam zbawczą mękę Jezusa Chrystusa i stanowi okazję do łączenia się z Nim i ze współcierpiącą Maryją przez różne formy niesienia naszego krzyża.                            (teologia.pl)


JAŁMUŻNA

Inicjatywy charytatywne – związane z jałmużną, przeprowadzane w naszej parafii możemy znaleźć na stronie CARITAS naszej parafii.